Column: Grensarbeider voor de eerste keer (BE-NL) - vervolg


Deze twee belangrijke stappen moet je niet vergeten

 Terug naar nieuwsoverzicht

Column: Grensarbeider voor de eerste keer (BE-NL) - vervolg

08 november 2018 |

Woon je in België en ga je voor het eerst in Nederland werken in loondienst? Lees dan hier welke twee belangrijke stappen je niet moet vergeten voordat je begint.

1. Burgerservicenummer (BSN) aanvragen

Iedereen die niet in Nederland woont maar er wel werkt heeft een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer is persoonsgebonden en wordt gebruikt om alle sociale en fiscale gegevens in Nederland te registreren. Een burgerservicenummer dient persoonlijk te worden aangevraagd bij een van de inschrijfvoorzieningen die gevestigd zijn bij de afdeling burgerzaken van een van de 18 gemeenten die hiervoor aangewezen zijn in Nederland. Voor Nederlands Limburg is dit Gemeente Heerlen en in Noord-Brabant zijn dit Eindhoven en Breda. Een geldig identiteitsbewijs dient te worden voorgelegd (bv. identiteitskaart). U dient op voorhand een afspraak te maken hiervoor bij de gewenste gemeente.

2. Waar ben ik sociaal verzekerd?

Waar een grensarbeider sociaal verzekerd is wordt geregeld in de Europese Verordening 883/2004. In principe kan men maar aan de sociale zekerheid van één land onderworpen zijn en dat is dan bij werken in Nederland het werkland. Op uw loon wordt aan de bron premie voor de volksverzekeringen ingehouden onder de noemer loonheffing. In tegenstelling tot in België waar de inhouding van “RSZ” niet gemaximeerd is, is dat in Nederland wel het geval. De premie volksverzekeringen bedraagt in 2018 27,65 % over een maximum van € 33.994. De ingehouden premie heeft betrekking op het wettelijk ouderdomspensioen (17,9 % voor de AOW), het wettelijk nabestaandenpensioen (0,10 % voor de ANW) en langdurige zorg (9,65% voor de WLZ). Voor de zogenaamde “AKW”, de kinderbijslagwetgeving is men verzekerd, maar er hoeft geen premie voor betaald te worden. U bent ook verzekerd voor de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziektekosten, maar daarvoor betaalt uw werkgever de overeenkomstige premies. Indien u voor uw Nederlandse werkgever ook gedeeltelijk in België werkt, dan verschuift de sociale zekerheid naar België indien die arbeid minstens 25% van de arbeidstijd of loonwaarde bedraagt. Dit geldt ook als u de arbeid in België voor een andere werkgever verricht.

U bent in principe verplicht uw Nederlandse werkgever in te lichten over het feit dat u nog een tweede dienstbetrekking wenst uit te oefenen. Bij samenloop met een activiteit als zelfstandige in België wordt u over die activiteit sociaal verzekerd als werknemer in Nederland. Vraag steeds advies als er sprake is van het uitoefenen van meerdere (dienst) betrekkingen in zowel Nederland als België, dit om onaangename financiële verrassingen te voorkomen!

 

  Sithri Steegs
  ​Manager Bouw & Techniek

  


Deel dit artikel: