Column: Grensarbeider voor de eerste keer (BE-NL)


Houd rekening met andere begrippen

 Terug naar nieuwsoverzicht

Column: Grensarbeider voor de eerste keer (BE-NL)

17 oktober 2018 |

Woon je in België en ga je voor het eerst in Nederland werken in loondienst? Dan moet je er rekening mee houden dat er heel wat zaken veranderen voor je! Lees hier meer over in de volgende artikelen.

 

Andere begrippen

Ook al spreken we in principe dezelfde taal, toch kent Nederland in zijn belasting- en sociaal

zekerheidsstelsel heel wat andere begrippen. Hieronder worden de belangrijkste verschillen voor je samengevat:

 

• In België spreken ze over “personenbelasting”, dit noemen ze in Nederland “inkomstenbelasting”;

• “bedrijfsvoorheffing” wordt aangeduid met de term “loonbelasting” in Nederland;

• op het loon wordt in Nederland géén “RSZ” ingehouden, maar wel “premie” voor de zogenaamde volksverzekeringen en werknemersverzekeringen;

• premie en loonbelasting wordt in Nederland onder één noemer ingehouden, namelijk als “loonheffing”;

• met “pensioen” wordt in Nederland niet bedoeld het wettelijk pensioen, maar wel een aanvullend pensioen;

• het wettelijk pensioen wordt in Nederland aangeduid met de afkorting “AOW” (Algemene Ouderdomswet) en dit zit vervat in de loonheffing;

• het rijksregisternummer of nationaal nummer dat iedere inwoner van België heeft, in Nederland niet geldt, maar dat men daar over een “BSN” (burgerservicenummer) spreekt;

• Nederland kent géén mutualiteiten of ziekenfondsen, maar wel “zorgverzekeraars”;

• Deze zorgverzekeraars betalen géén uitkeringen. Dat gebeurt wel door het zogenaamde UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in Nederland.

 

Om als Belg (EU-burger) in Nederland te mogen werken zijn er een 2-tal zaken verplicht:

  • ten eerste moet je verplicht een BSN (burgerservicenummer) aanvragen bij een gemeente in Nederland alvorens je kunt beginnen met werken in Nederland. De Nederlandse overheid heeft hiertoe een aantal gemeenten aangewezen die deze BSN’s mogen verstrekken. Uiteraard helpen wij je hierbij en zorgen wij voor een afspraak!
     
  • Ten tweede dien je binnen 4 maanden nadat je bent begonnen met werken in Nederland, verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze in Nederland. Ook hier kunnen we je mee helpen en tips in geven!

 

Bovenstaande onderwerpen zullen uitgebreid toegelicht worden in mijn volgende blogs, evenals diverse andere belangrijke zaken waarmee je rekening dient te houden als grensarbeider (BE-NL).

 

  Sithri Steegs
  ​Manager Bouw & Techniek

  


Deel dit artikel: